Kwangdong - Woo Hwang Chong Shim Won / Angong Niuhuang Wan /3.75g x 10ea/ Made in Korea/ Exp 2023